en version

Обучение


Как да кандидатствате?  • Кандидатите следва да подготвят мотивационно писмо или препоръка от работодателя си, а ако са служители в общинска администрация – подкрепящо писмо.

  • Мотивационните писма/препоръки могат да бъдат прикачени при подаване на документите онлайн тук или изпратени на email - edu@vfu.bg, след подаване на кандидатстудентски документи.

Прикачете мотивационно писмо/препоръка