en version

Обучение


По повод 30-годишнината на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Настоятелството на университета предоставя

30 стипендии за обучение в магистърска програма "Кръгова икономика"

Как да кандидатствате?  • Кандидатите следва да подготвят мотивационно писмо или препоръка от работодателя си, а ако са служители в общинска администрация – подкрепящо писмо.

  • Мотивационните писма/препоръки могат да бъдат прикачени при подаване на документите онлайн тук или изпратени на email - edu@vfu.bg, след подаване на кандидатстудентски документи.

  • Срокът за кандидатстване за стипендия е 04 ноември 2021 г.

Прикачете мотивационно писмо/препоръка